Tin tức

Thông báo về lịch trình sever

Thông TinNgày Thực Thi
Lịch cập nhật Phi Phong(27/04/2020 Lúc 0h00)
Giờ boss ra (20/04/2020)
Tăng EXP vào 1 số hoạt động( TK , BHD,TDC…)(20/04/2020)