Tin tức

Hướng Dẫn Mua Tinh Lực Phúc Lợi

MUA TẠI TÚI TÂN THỦ KHI ĐẠT
50 ĐIỂM UY DANH
(Lưu ý: Uy Danh Tăng Theo Từng Gia Đoạn)


Vật PhẩmSố LượngGiá Gốc Uy Danh 50Giảm(50%)Giảm (100%)
Tinh Lực (Tiểu)5 Bình500 300 150 0
Hoạt Lực (Tiểu) 5 Bình500 300150 0
Tinh Lực (Trung) 5 Bình1000 700 350 0
Hoạt Lực(Trung) 5 Bình1000 700 350 0
Tinh Lực (Đại) 10 Bình3000 1000 500 0
Hoạt Lực (Đại) 10 Bình3000 1000 500 0

Điều Kiện Để Mua Được Giá Giảm 30% :

Điều Kiện Để Mua Được Giá Giảm 50% : ĐẠT MỐC TÍCH LŨY 1000 VẠN (ĐỒNG THƯỜNG)

Điều Kiện Để Mua Được Giá Giảm 100% : ĐẠT MỐC TÍCH LŨY 4000 VẠN (ĐỒNG THƯỜNG) (Không Cần Đạt Mốc Uy Danh)

Lưu ý:
Mỗi ngày sử dụng tối đa: Tiểu, Trung (5 Bình); Đại (10 Bình)