Tin tức

Hướng Dẫn Mua Tinh Lực Phúc Lợi

Giới thiệu: Tinh lực hoạt lực phúc lợi là một trong những tính năng không thể thiếu trong game.Người chơi muốn mua được Tinh Lực Phúc Lợi cần đáp ứng những Yêu Cầu sau:
1. Người chơi hoàn thành 15 Nhiệm Vụ Hàng Ngày
2. Có tối thiểu 20 Điểm UY DANH GIANG HỒ
3. Cấp 50 trở lên
Khi đã đáp ứng đủ tất cả những Yêu Cầu trên, các bạn chỉ việc mở túi tân thủ.Ta sẽ thấy được dòng mua tinh lực phúc lợi

BẢNG GIÁ

Vật PhẩmSố LượngGiá Gốc Uy Danh 50Giảm(50%)Giảm (100%)
Tinh Lực (Tiểu)5 Bình500 300 150 0
Hoạt Lực (Tiểu) 5 Bình500 300150 0
Tinh Lực (Trung) 5 Bình1000 700 350 0
Hoạt Lực(Trung) 5 Bình1000 700 350 0
Tinh Lực (Đại) 10 Bình3000 1000 500 0
Hoạt Lực (Đại) 10 Bình3000 1000 500 0

Điều Kiện Để Mua Được Giá Giảm 30% :

Điều Kiện Để Mua Được Giá Giảm 50% : ĐẠT MỐC NẠP 1000 VẠN (ĐỒNG THƯỜNG)

Điều Kiện Để Mua Được Giá Giảm 100% : ĐẠT MỐC NẠP 4000 VẠN (ĐỒNG THƯỜNG) (Không Cần Đạt Mốc Uy Danh)

Lưu ý:
Mỗi ngày sử dụng tối đa: Tiểu, Trung (5 Bình); Đại (10 Bình)