Tin tức

Lịch Trình Mở Cấp & Boss Võ Lâm Cao Thủ

LevelNgày Mở Cấp
59Mở vào ngày Open (12/092020)
69Mở ngày 12/09/2020
79Mở ngày 19/09/2020
89Mở ngày 26/09/2020

Ngày mở boss Võ Lâm Cao Thủ

LoạiThời Gian & Phần Thưởnng
BOSS Hoàng Kim Cấp 55 Thời gian: 02h00, 09h30(Có thông báo bos xuât hiện), 15h30, 19h30(Có thông báo boss xuất hiện) và 22h30 Hàng Ngày.
Mở sau khi máy chủ khai mở
Ngẫu nhiên trong danh sách: Huyền Tinh 3/4/5/6/7/8, Bạc Thường, Vũ khí 20% 4%
Nhận danh hiệu Kết Liễu Boss
BOSS Hoàng Kim Cấp 75 Thời gian: 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.

Mở sau khi máy chủ khai mở cấp 79
Ngẫu nhiên trong danh sách: Huyền Tinh 3/4/5/6/7/8, Bạc Thường, Vũ khí 20% 4%
Nhận danh hiệu Kết Liễu Boss
BOSS Hoàng Kim Cấp 95 Thời gian: 15h40, 19h40 và 22h40 Hàng Ngày.
Mở sau khi máy chủ khai mở cấp 89
Ngẫu nhiên trong danh sách: Huyền Tinh 3/4/5/6/7/8, Bạc Thường, Vũ khí 20% 4%, Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ
Nhận danh hiệu Kết Liễu Boss